Двегодишниот напредок на параглајдеристот Борис Јаневски од клубот Акро Македонија. Со голема мотивација и тренинзи веќе ги владее акробатските маневри во параглајдингот.

Од 19 јули 2016 година, кога за прв пат започнал со овој спорт до денес Борис бележи значителен напредок, кој со многу волја, тренинзи и талент го постигнал до денес.

Во прилог краток видео запис од двегодишниот напредок.