Македонија има три национални паркови, Пелистер, Маврово и Галичица, a Шар Планина може да стане четврт, 83% од локалното население го сака тоа. Шара низ годините е жртва на неконтролирана сеча на дрва. Тоа е едно од причините за поплавата во 2015 година која однесе пет жртви.

Ако Шара стане национален парк ќе бидат забранети:

  • Градежни активности
  • Сечење дрва и ископување природни ресурси
  • Лов на животни

Со делот на Косово, Шара би станала еден од најголемите заштитени региони во Европа.

.