За време на викендот (18-19 март) на Матка се одржа алпинистички собир со тематски содржини од областа на “летниот алпинизам“. Се работеше според комбинирана програма која беше составена од качување алпинистички насоки и демонстрација и вежби за одредени едукативни содржини. Првата половина од денот беше наменета за качување во алпинистичките насоки на Отмарова Карпа, а попладне се вршеа презентации и вежби од неколку области поврзани со безбедноста при качувањето на “сува карпа“.

Matka

Алпинистичкиот собир имаше основна цел да се зајакнат капацитетите на клубовите при нивната работа со почетници во пресрет на предстојниот период на “летен алпинизам“. Во главниот фокус на наставните активности беа алпинистите со назив “Алпинист“ и “Аспирант за алпинист“ кои се вклучени во работата со почетници во клубовите на Македонската алпинистичка федерација, меѓутоа во демонстрациите и вежбите активно учество земаа и напредните почетници.

Matka

Се работеа главно теми од областа на безбедноста при изведување алпинистички качувања на сува карпа со акцент на поставување на осигурување во карпа, изработка на сидришта, задржување на пад и извлекување на паднат качувач од карпа, како и пакување, одржување и чување на опремата за качување. За наредниот период клубовите имаат обврска еднаш седмично, во рамките на редовните тренинзи да ги повторуваат презентираните содржини.

Matka

При качувањата во алпинистичките насоки беа постигнати одлични резултати бидејки речиси сите присутни почетници, под менторство на поискусните колеги изведоа качувања кои се за најмалку една тежинска категорија повисоки од нивните претходни качувања, а добар дел од нив за прв пат водеа во алпинистички насоки. Презентираните наставни содржини беа брзо усвојувани.

Matka

За успешноста и постигнатата цел на собирот говори и фактот дека меѓу учесниците шестмина беа на возраст од 8 до 14 години и сите земаа активно учество при качувањето долги насоки и за време на едукативните сесии.

Наредниот алпинистички собир во организација на Македонската алпинистичка федерација е предвиден за две седмици, а треба да се одржи во алпинистичкиот локалитет Плоча. Собирот, исто така ќе биде од комбиниран тип - качување и едукација за безбедност при качување. Детални информации за одржувањето на собирот и работните содржини ќе бидат објавени на почетокот на последната седмица од месец Март, откако ќе имаме попрецизни информации за временската прогноза.

Matka

Превземено од Македонска алпинистичка федерација