Повеќе пати качувачите се прашани од „обичните“ луѓе како спијат на големите ѕидови кога прават повеќедневни искачувања.

Одговорот се наоѓа во ова видео во кое ќе видиме како тие го прават тоа. И се придружуваме на Саша Дигијулијан додека таа планира големо качување, и таа ноќ избира да постави камп на 1200 метри над земјата.