Сигурно на телевизија сте начекале да ги видите оние „фрикови“ кои висат на карпи држејќи се на малото прс...

Во текот на качување карпи постојат повеќе начини и системи на осигурување. Според видот на системот на оси...

Последни вести

Времето денес

°C

°C

°C

°C

°C

°C

Превоз

Најпопуларни вести

logo-medium.png

Сајт на годината

Барај