Само ги облекувате скиите и се спуштате по стазата. Хм... Мислевте дека е толку едноставно? Размислете повторно! Само ако погледнете надвор од границите на скијачкиот центар, ќе видите дека постојат многу различни видови скијање. Може да биде корисно (всушност, од клучно значење е!) да ги знаете разликите.

Да започнеме со набројување на некои од најчесто употребуваните термини за скијање:

  • Slackcountry скијање
  • Sidecountry скијање
  • Слободно (freeride) скијање
  • Backcountry скијање
  • Splitboarding
  • Турно скијање
  • Ски планинарење

На графиконот подолу визуелно е прикажано колку далеку од границите на ски-центарот може да се обидете да скијате со искуството што го имате и вашата физичка подготвеност. Колку се поголеми вашето искуство и физичка подготвеност толку подалеку може да си дозволите да се обидете да скијате.

Меѓутоа, имајте на ум дека меѓу некои од овие активности може да има преклопувања, а може да постои разлика дури и во тоа како луѓето во различни земји ги користат овие термини.

Спуштање или истражување?

Иако секој од овие термини во продолжение ќе го разгледаме детално, може да биде корисно да ги поделиме скијачите во две главни групи:

  1. прва група кај која акцентот е на спустот (со мало искачување)
  2. втора група кај која целта е истражување на планините подалеку од народот. Тоа се скијачи кои наоѓаат задоволство и во движењето нагоре.

Sidecountry скијачите и фрирајдерите се во првата група, додека турно-скијачите и ски-планинарите спаѓаат во втората група.

Сепак, имајте на ум дека, независно од тоа дали спаѓате во првата или во втората група, сите овие активности ве изложуваат на опасности и ризици. Поради ризикот од лавини, карпи, камења или други неочекувани пречки како и немањето ски патрола надвор од ски-центрите, авантурата надвор од скијачките терени може многу лесно да се претвори во опасност за неискусните скијачи.

Опремата за лавина (и знаењето како да се ракува со неа) и скијањето во друштво на сертифициран планински водич се клучни за гарантирање одлично искуство надвор од границите на ски-центрите.

Off-piste скијање / Slackcountry скијање / Sidecountry скијање

Off-piste скијањето е термин кој се однесува на скијање кое се одвива на необележани или непатролирани терени, надвор од границите на скијачкиот центар.

Термините off-piste, slackcountry и sidecountry скијањето обично се однесуваат на скијање надвор од границите, но блиску до ски-центарот. Википедија го дефинира „slackcountry“ како „терен надвор од границата на скијачката област до кој се пристапува со ски лифт, без употреба на кожи или движење пеш“. Обично тоа се области кои имаат пристап до ски-лифтот.

Иако не е толку тешко како ски турингот, off-piste скијањето бара целокупно добро ниво на скијање, бидејќи скијањето на прашкаст снег обично е потешко отколку скијање на стаза. Прашкастиот снег и можноста да се користат ски-лифтовите (наместо да се искачувате за да пристапите кон теренот) се високо на листата на приоритети на скијачите надвор од ски-патеките.

Слободно (freeride) скијање

Според Википедија, слободното скијање е стил на сноубординг или скијање што се изведува на природен, недопрен терен, без поставен курс, цел или правила.

Фрирајд скијачите обично имаат солидни вештини за скијање или сноубординг и некои искуства на backcountry терен. Тие ги сакаат необележаните стази и главно уживаат во спуштањето, дури и ако е вклучено и мало искачување.

Иако недопрениот терен може да биде достапен од ски лифтовите (плус, на крајот, кратко пешачење), исто така, може да биде достапен од страната на патот, каде што ќе се искачите или спуштите колку што сакате. Фрирајдерите може да користат кожи или дрезги за да се искачат или турно скии со везови за полесно поставување.

Опремата за лавина е услов за слободното скијање, па дури и искусни скијачи сметаат дека ангажирањето на планински водич е одличен начин да го подобрат своето искуство и да ги најдат најдобрите линии.

Исто така, немојте да го помешате „freeride“ со „freestyle“, кое вклучува гелендери, цевки, шини и скокалници од снег.

Backcountry скијање / Турно скијање / Splitboarding

Backcountry скијањето (кое е најзастапено во САД) и турно скијањето (кое е најзастапено во Европа) се однесуваат на „скијање на оддалечени терени, кои не се во границите на скијачките области“. Турно скијањето обично вклучува употреба на кожи, кои се поставени под скиите со цел да помагаат при искачувањето на падините. Тие се од суштинска важност за backcountry и за турното скијање, бидејќи искачувањето со скии е поефективно и помалку заморно отколку пешачењето.

Турно скијањето обично вклучува истражување на оддалечените области на планините, без ски лифтови наоколу и е резервирано за напредни скијачи со многу добро ниво на физичка спремност. Можете да изберете опција од дом до дом - каде што се движите од едно планинско засолниште до друго – или сместени сте во дом како база и правите ски тура околу него.

Исто како и кај слободното скијање добра идеја е да ангажирате локален сертифициран водич кога се впуштате во backcountry скијање далеку од скијалиштата. Исто така од суштинско значење е и носењето опрема за лавина и, во зависност од теренот, може да бидат потребни и скијачки дерези (уреди за влечење).

„Splitboarding-от“ заслужува сопствена дефиниција. „Splitboard-от е сноуборд што може да се оддели на два дела како скии со кои можат да се искачат падини. Потоа, двете половини можат да се поврзат за да формираат стандарден сноуборд за спуштање“.

Ски планинарење

Меѓу сите овие дисциплини, ски планинарењето е онаа која бара најмногу искуство. Тоа подразбира искачување на планина, а потоа да се спуштите на скии - што во основа е комбинација од backcountry скијање и планинарење.

Ски планинарењето бара напредни вештини за скијање и, во зависност од искачувањето, исто така може да вклучи напредни вештини за планинарење (вклучувајќи качување по карпи, премин преку пукнатини или качување мраз на стрмни кулоари). Освен опрема за туринг и опремата за лавина, може да биде неопходно да се носи алпинистичка опрема (цепин, дерези, појас, алатка за спуштање и сл.).

Ски-планинарската експедиција бара водич за општа планинска безбедност, навигациски цели и техничка помош.