Светлината од полната Месечина е многу силна што може да ги осветли сјајните снежни падини во една прекрасна зимска вечер. Тивка, мирна и убава.

Посебен е моментот ако може да се тргнете малку од вашето огниште, и да скијате по осветлените падини.