19.07.202000:00 ч.
Водно
Трето издание на популарниот треил настан во Скопје - треил патеки од 42 км/3100 D+ и 28,5km/1800 D+.

www.vodnomatka.mk

Повеќе инфо наскоро!

Повеќе настани