На планината Дешат постојат неколку глацијални езера на висина од 1400 до 1800 метри. Повеќето од нив се полнат ...

На високите падини на планината Јабланица се наоѓаат четири глацијални езера сместени во мали вдлабнатини,...

Шар Планина која воедно е и најголема планина во Македонија изобилува со најголем број глацијални езера, ду...

Баба планина е позната по Пелистерските очи односно по Големото и Малото глацијално езеро кои се наоѓаат на...

На алпската планина Кораб сместени се 8 постојани и 10-тина повремени глацијални езера кои меѓу народот се по...

Јакупица или Мокра планина покрај тоа што изобилува со вода, на неа се наоѓаат и две глацијални езера, Салак...

logo-medium.png

Сајт на годината

Барај