Баба планина е позната по Пелистерските очи односно по Големото и Малото глацијално езеро кои се наоѓаат на над 2000 метри надморска висина. На планината постојат и уште неколку други глацијални езера, кои настануваат при топењето на снегот, а потоа пресушуваат.

Листа на глацијални езера на Баба планина

Езеро Површина Длабочина Нм. висина Слика Повеќе
Големо Езеро 42.000 m2 13,8 m 2218 м.
Мало Езеро 7.440 m2 2,3 m 2190 м.