На високите падини на планината Јабланица се наоѓаат четири глацијални езера сместени во мали вдлабнатини, кои меѓу народот се познати како планински очи.

Листа на глацијални езера на Јабланица

Езеро Површина Длабочина Нм. висина Слика Повеќе
Подгоречко Езеро 3.999 m2 10 m 2000 м.
Вевчанско Езеро 2.810 m2 3.95 m 1993 м.
Горно Лабунишко Езеро 960 m2 2.85 m / м.
Долно Лабунишко Езеро 900 m2 2.45 m / м.