Јакупица или Мокра планина покрај тоа што изобилува со вода, на неа се наоѓаат и две глацијални езера, Салаковски езера кои се сместени на североистичниот дел од планината под врвот Убава на висина од 2178 метри.

Листа на глацијални езера на Јакупица

Езеро Површина Длабочина Нм. висина Слика Повеќе
Големо Салаковско Езеро / m2 1.3 m 2170 м.
Мало Салаковско Езеро / m2 2,5 m 2170 м.