На алпската планина Кораб сместени се 8 постојани и 10-тина повремени глацијални езера кои меѓу народот се познати како Корапски езера. Овие езера варираат на висини од 1500 до 2500 метри.

Листа на глацијални езера на Кораб

Езеро Површина Длабочина Нм. висина Слика
Големо Корапско Езеро / / 2500 m.
Мало Корапско Езеро / / 2350 m.
Бачилски Камен 318 m2 2 m. 1870 m.
Средно Езеро 950 м2 1.5 m 1680 m.
Долно Езеро 30 m2 0.5 m. 1620 m.
Бабин Камен 277 m2 0.65 m. 1820 m.
Кобилино Езеро / / 2320 m.
Кобилино Поле 2 / / /