Во југоисточниот дел на Македонија, на границата со Грција сместено е едно од трите македонски езера, Доран...

Второто по големина езеро, Преспанското езеро е сместено во крајниот југозападен дел, на тромеѓата на Макед...

Трагите од прастариот живот на дното од неговите води ја одредува и староста на Охридското езеро меѓу 4 и 10 м...

logo-medium.png

Сајт на годината

Барај