276,40 km²
76 метри
853 m
28 km
17 km

Второто по големина езеро, Преспанското езеро е сместено во крајниот југозападен дел, на тромеѓата на Македонија, Албанија и Грција, од кои 176,8 км2 влегуваат токму во границата на Македонија.

Преспанското езеро е богато со растителен и животински свет. Од особено значење се рибите бидејќи се поретки, па затоа голем предизвик за рибарите претставуваат белвицата, крапот, црвеноперката, скобусот, кленот, мренката и други. Кон крајот на 50-те години на 20-от век, езерото беше порибено и со охридска пастрмка која се задржала во подлабоките води. Од вкупно 13 видови риби во езерото, 6 се ендемични видови.

Од птиците кои живеат на и во близина на езерото најатрактивен е белиот пеликан кој лови риби заедно со корморанот. Пеликанот, уште попозната како голема и крупна птица која живее исклучиво во потоплите краишта на вода, кај нас може да се види само на Преспанското езеро. Интересен е начинот на кој лови риби, тој не нурка во водата туку ги лови на самата површина. Во плитките води на езерото пак, можат да се забележат чапји, галеби-норки и други птици. Во последните децении долетуваат и лебеди што не беше случај во минатото.

Покрај езерото има долги песочни плажи со неверојатно бистра и чиста вода и просечна температура од 24-28 степени Целзиусови. Идеално е за посета во било кој период од годината, бидејќи има многу сончеви денови, а ноќите се свежи и пријатни. Преспанското езеро ви нуди одлична можност за вистинска релаксација и уживање во природата и претставува едно волшебно прибежиште од секојдневието. На ова место можете да го пронајдете вашиот мир и да ги наполните батериите.

Езерото со своите 853 метри надморска висина, спаѓа меѓу најчистите езера во светот. Во езерото сместени се два острови, од кои едниот се наоѓа во нашата земја, а другиот во Грција. Поголемиот остров е наречен Голем Град или уште попознат како Свети Петар, а помалиот Мал град или Свети Павле кој се наоѓа во Грција.

Природни езера

Останати природни езера во Македонија