Џами Тепе
1801 м.
0

Најубавиот планински масив во источниот дел на Македонија – Малешевските планини се покриени со најчудесната букова и дабова шума. Токму тоа бесценето богатство од букова шума, борови и дабови биле пресудни да го носи името Малеш-планина.

Високо горе, во нејзините прегратки заспиваат највисоките врвови Џами Тепе (1.801 м) и Ченгино Кале (1.748 м). Во највиоките делови немирно ита изворскиот дел на реката Брегалница и Ратевска Река, кои длабоко се впиени во старите палезоитски карпи.

Планини

Останати планини во Македонија