Планини

На непрекинатиот венец Шара-Кораб-Дешат-Крчин-Стогово-Караорман нанижани се едни од најубавите планини во ...

Мистериозната Беласица која почива во близина на Струмица се наоѓа во југоисточниот дел на Македонија, пом...

На западната граница на Македонија со Албанија е сместена планината Јабланица, поделена отприликa на полов...

Легендата вели дека името Осоговски Планини настанало со спојување на зборовите од старо-германскиот јази...

Неодолливата убавица Бистра е сместена во централниот дел од Западна Македонија. Најпозната е по нејзините...

Подеднакво привлечна за планинарите, авантуристите, параглјадеристите и настроените велосипедисти, како и...

logo-medium.png

Сајт на годината

Барај