Vardarski rid

На источната периферија на градот Гевгелија на самиот десен брег на реката Вардар се наоѓа археолошкиот ло...

Куклица е село во источна Македонија, кое се наоѓа на само 85 километри од Скопје, а само 12 километри од Крато...

На 25 км од градот Кратово, во близина на маалото Цоцевци и селото Коњух се издигнува една карпа која се издво...

Во близина на градот Битола, сред плодна рамнина се наоѓаат остатоци на еден од најстарите и најубавите гра...

На крстопатот меѓу егејскиот свет и Балканскиот полуостров, сместен точно во срцето на Македонија се наоѓа ...

Во непосредна близина на прилепското село Чепигово, по течението на Црна река (Еригон) се наоѓа античкиот гр...

Необичниот облик на Татиќев камен, кој доминира на источниот хоризонт лево од реката Пчиња на надморска вис...

Во подножјето на планината Плачковица, на оддалеченост од само 12 км североисточно од градот Штип

logo-medium.png

Сајт на годината

Барај