Познатата легенда вели дека двете од четирите сестри на Крали Марко Дева и Пеша откако се омажиле живееле во регионот на денешен Македонски Брод.

Ако за некое место со сигурност можеме да кажеме дека е прекрасно тоа дефинитивно би била пештерата Ѓоновица. Иако мислењата околу овој епитет навистина се индивидуални и релативни, сепак според многумина оваа пештера го заслужува токму тој атрибут - најубава.

Пештерата која се наоѓа во срцето на кањонот Матка своето име го добила по “врелото“ што се наоѓа под неа во водите на езерото. Врело, за разлика од останатите пештери во Македонија е туристички уредена со соодветни патеки и осветлување, отворена за очите на јавноста.

logo-medium.png

Барај